Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

banner-1procent-2019-w46cz123wwwb2 

 

Projekty 2018

Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

logo Urzad Miasta ZG
logo-mops-2018a

Propagowanie i wspieranie działań wolontarystycznych   
III - XI
logo Urzad Miasta ZG
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury. Obchody wielkiego jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia utworzenia ZHP
 II - XII
logo Urzad Miasta ZG
W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
III - XII
logo Urzad Miasta ZG
Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
VI - VIII

logo Urzad Miasta ZG
logo-mops-2018a

Profilaktyka przeciwdziałanie narkomani, wsparcie działań dotyczących
podnoszenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia
używania środków odurzających , substancji psychotropowych
 
IV - XII

logo Urzad Miasta ZG
logo-mops-2018a

Program wczesnej profilaktyki
uzależnienia do alkoholu
V - XII
logo Urzad Miasta ZG
Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego
III - XII
       
Projekt
współfinansowany  przez
Nazwa projektu Zakres  Okres realizacji
logo U Marsz Woj Lub    Urząd Marszałkowski   100 harcerskich iskier w Lubuskiem Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów. Program rozwoju lubuskiej turystyki do 2020 VI - VIII

logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski

 COOLturalne Lubuskie  W obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  V - VIII
       
Aktualizacja: 25.05.2018