Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

banner-1procent-2019-w46cz123wwwb2 

 

Rozkaz specjalny Komendanta Choragwi

Związek Harcerstwa Polskiego                                  Zielona Góra, 30 marca 2016 r.
               Komendant
 
  Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz specjalny S1/2016

Druhny i druhowie

Podaję do wiadomości, że w wyniku głosowania podstawowych jednostek organizacyjnych Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na  bohatera naszej Chorągwi największą liczbę głosów otrzymała Druhna:

Olga Drahonowska-Małkowska

Druhna Olga Drahonowska-Małkowska (01.09.1888 – 15.01.1979) jest jedną z największych postaci polskiego harcerstwa. Olga Drahonowska objęła pierwszą żeńską drużynę skautową we Lwowie. Była również pierwszą komendantką skautek w Naczelnej Komendzie Skautowej w latach 1911-1912. Założyła harcerstwo w Zakopanem. Po przymusowej emigracji utworzyła drużyny na obczyźnie. W Polsce zainicjowała kursy instruktorskie, prowadziła również Szkołę Pracy Instruktorskiej i Pracy Harcerskiej. W 1927 roku władze ZHP obdarzyły ją godnością harcmistrzyni Rzeczypospolitej. Całe swoje życie związała z harcerstwem, pracą na rzecz dzieci i drugiego człowieka. Mówiła, że:

Skauting nie jest czymś, co się robi na obozie i zbiorkach, tylko jest to nowy sposób życia”

CZUWAJ!

hm. Artur Doliński

Biogram Druhny Olgi