Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

banner-1procent-2019-w46cz123wwwb2 

 

Pełnomocnictwa

Zgodnie z paragrafem 79 Statutu ZHP osobami upoważnionymi w imieniu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są komendant chorągwi skarbnik chorągwi działający łącznie. Komendant chorągwi i skarbnik chorągwi mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom. W każdym wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

O ile w treści pełnomocnictwa nie stwierdzono inaczej osoby umocowane nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw.

 Zarząd zwykły

 Numer Data
wystawienia
Osoby umocowane Hufiec Data ważności Uwagi
17/Z/2018
20.12.2018 Marta Czerepowicka
Pawlak Grażyna
Gorzów Wielkopolski ZHP
do odwołania
                              
18/Z/2018 
20.12.2018  Kacper Przygocki
Janina Bednarczyk
 Kostrzyn nad Odrą ZHP
do odwołania
 
19/Z/2018
20.12.2018 Anna Ligocka
Piotr Mleczak
Międzychód ZHP
do odwołania
 
 20/Z/2018
 20.12.2018 Maria Sobczak-Siuta
Marta Pluskota

Międzyrzecz ZHP  do odwołania
 
21/Z/2018
20.12.2018 Bogumiła Jastrzębska
Oliwia Sytnik
Nowa Sól ZHP do odwołania
 
22/Z/2018
20.12.2018 Tadeusz Strażewicz
Magdalena Guzik
Słubice ZHP do odwołania
 
23/Z/2018
20.12.2018 Mariusz Paweł Groblica
Agnieszka Monika Gaweł
Strzelce Krajeńskie ZHP
do odwołania
 
24/Z/2018
20.12.2018 Monika Michalak
Krzysztof Kowalczyk
Babimojsko-Sulechowski ZHP do odwołania
 
25/Z/2018
20.12.2018 Karina Marciniak
Jerzy Lasota
Sulęcin ZHP do odwołania
 
26/Z/2018
20.12.2018 Hanna Lisiecka
Janina Teler
Szprotawa ZHP
do odwołania
 
27/Z/2018
20.12.2018 Jarosław Zasacki
Tomasz Szóstak
Zielona Góra ZHP do odwołania
 
28/Z/2018
20.12.2018 Mirosław Zengiel
Sławomir Pawłowicz
Żary ZHP do odwołania
 
29/Z/2018
20.12.2018 Halina Mąderek-Matysik
Andrzej Jesionowski
ZD Skwierzyna
do odwołania
 
30/Z/2018
20.12.2018 Zbigniew Buśko
Teresa Dolińska
ZD Zbąszynek do odwołania  

  Konkursy ofert

 Numer Data
wystawienia
Osoby umocowane Hufiec Data ważności Uwagi
 17/K/2018 20.12.2018
Marta Czerepowicka
Grażyna Pawlak
Gorzów Wielkopolski ZHP
do odwołania
                              
18/K/2018  20.12.2018 Kacper Przygocki
Janina Bednarczyk
Kostrzyn nad Odrą ZHP do odwołania 
 
19/K/2018 20.12.2018  Anna Ligocka
Piotr Mleczak
Międzychód ZHP
do odwołania
 
 20/K/2018  20.12.2018 Maria Sobczak-Siuta
Marta Pluskota

 Międzyrzecz ZHP
do odwołania
 
21/K/2018 20.12.2018 Bogumiła Jastrzębska
Oliwia Sytnik
Nowa Sól ZHP  do odwołania
 
22/K/2018 20.12.2018 Tadeusz Strażewicz
Magdalena Guzik
Słubice ZHP do odwołania
 
23/K/2018 20.12.2018 Mariusz Paweł Groblica
Agnieszka Monika Gaweł
Strzelce Krajeńskie ZHP
do odwołania
 
24/K/2018 20.12.2018 Monika Michalak
Krzysztof Kowalczyk
Babimojsko-Sulechowski ZHP do odwołania
 
25/K/2018 20.12.2018 Karina Marciniak
Jerzy Lasota
Sulecin ZHP do odwołania
 
26/K/2018 20.12.2018  Hanna Lisiecka
Janina Teler
Szprotawa ZHP
do odwołania  
27/K/2018 20.12.2018 Jarosław Zasacki
Tomasz Szóstak
Zielona Góra ZHP do odwołania
 
28/K/2018 20.12.2018 Mirosław Zengiel
Sławomir Pawłowicz
Żary ZHP do odwołania
 
29/K/2018 20.12.2018 Halina Mąderek-Matysik
Andrzej Jesionowski
ZD Skwierzyna
do odwołania
 
30/K/2018 20.12.2018 Zbigniew Buśko
Teresa Dolińska
ZD Zbąszynek do odwołania  

 Zarząd nieruchomością

 Numer Data
wystawienia
Osoby umocowane Hufiec Data ważności Uwagi
 04/N/2018
20.12.2018
 Marta Czerepowicka   
Grażyna Pawlak
  Gorzów Wielkopolski ZHP  
do odwołania
                              

 Aktualizacja: 28.01.2019

 Do pobrania:  

Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP nr 1 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - tutaj

Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo ogólne do zarządu hufcem (typ Z) - tutaj
Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (typ H) - tutaj   
 Załącznik nr 3 -
Pełnomocnictwo do realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych (typ K) - tutaj
 Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo do zarządu nieruchomością (typ N) - tutaj