Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Baner nagłówek 07 2019-02czar 

 

Zapraszamy na Chorągwiany Kurs Kadry Wspierającej Drużynowych

rslogo ZHPw2 - KopiaOrganizator:
Zespół Kształcenia i ds. Pracy z Kadrą Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Cel:
przygotowanie kadry do wspierania drużynowych w ich śródrocznej pracy

Uczestnicy: minimalny wiek – ukończone 18 lat, stopień instruktorski

Terminy: 26 - 28.10.2018r. Łagów;16 - 18.11.2018r.

Koszt: 80 zł.

Termin zgłoszeń: do 18.10. 2018r. na formularzu TUTAJ

Więcej informacji w załączniku

hm. Katarzyna Kawka
Komendantka Kursu
 

Kursy Kierowników i Wychowawców placówek wypoczynku 2019

Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze organizuje:

1. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku:

Termin: 14-16.06.2019, rozpoczęcie godz. 18:00 (piątek), zakończenie godz. 14:00 (niedziela)

Zajęcia odbywać się będą w piątek i sobotę do godziny 22:00

Koszt: dla członków ZHP: 110 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę), osoby spoza ZHP 130zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę). Istnieje możliwość dokupienia noclegów.

Zgłoszenia na załączonym formularzu przesłane do dnia 10.06.2019 r.:

2. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku:

Termin: 15.06.2019r. (sobota), rozpoczęcie godz. 09:00, zakończenie godz. 17:00

Koszt: dla członków ZHP: 100 zł, osoby spoza ZHP 140 zł.

Zgłoszenia na załączonym formularzu przesłane do dnia 10.06.2019 r.:

Wpłaty do 10.06.2019 r. na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
Tytuł wpłaty: DSCZ– wychowawca/kierownik: imię, nazwisko uczestnika.

Miejsce: Zielona Góra

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach!

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność ZGŁOSZEŃ I WPŁAT!

Czuwaj!

Katarzyna Kawka

kierownik szkolenia

W załączeniu formularz zgłoszeniowy

 

Załączniki:
Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy.doc)Formularz zgłoszeniowy na kurs [ ]164 Kb

Zapraszamy na kurs drużynowych harcerskich

Kurs druzyn harc 2018Organizator: Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP

Cel: Przygotowanie członka ZHP do pełnienia funkcji drużynowego harcerskiego

Termin i miejsce: 12-14.10.18 - Uście; 26-28.10.18; 16-18.11.18

Warunki uczestnictwa:

Przesłanie ankiety aplikacyjnej do dnia: 28.09.2018

Zgłoszenie na kurs drużynowych harcerskich 'start' - kliknij TUTAJ

Ankieta dla komendantów o uczestniku kursu Drużynowych Harcerskich - kliknij TUTAJ

 Co najmniej 16lat (rocznikowo)
Ukończony kurs przewodnikowski
Opłacone składki członkowskie za III kwartał roku 2018
Opłacona dodatkowa składka zadaniowa w wysokości 150 zł do dnia 30.09.2018
Opinia komendanta Hufca

Więcej informacji w załączniku

Kursy Kierowników i Wychowawców placówek wypoczynku 2018

2018-05-07 223340 

ZHP - Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze organizuje:

 1. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku:

Termin: 25-27.05.2018, rozpoczęcie godz. 18:00 (piątek), zakończenie godz. 14:00 (niedziela)

Koszt: dla członków ZHP: 120 zł (bez noclegów, z obiadem w sobotę), osoby spoza ZHP 200 zł
(bez noclegów, z obiadem w sobotę). Noclegi płatne na miejscu w wysokości: 30 zł – za oba noclegi
(należy zabrać własne śpiwory).

Zgłoszenia na załączonym formularzu przesłane do dnia 21.05.2018 r.:

2. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku:

Termin: 26.05.2018 r. (sobota), rozpoczęcie godz. 09:00, zakończenie godz. 17:00

Koszt: dla członków ZHP: 100 zł, osoby spoza ZHP 160 zł.

Zgłoszenia na załączonym formularzu przesłane do dnia 21.05.2018 r.:

Wpłaty do 21.05.2017 r. na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra, nr 59 1090 1535 0000 0000 5301 9167
Tytuł wpłaty: składka zadaniowa – wychowawca/kierownik: imię, nazwisko uczestnika.

Miejsce: Kursy i noclegi odbywać się będą w Bursie na ul. Botanicznej 60 w Zielonej Górze.

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach!

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność ZGŁOSZEŃ I WPŁAT!

            Czuwaj!

Katarzyna Kawka

kierownik szkolenia

Załączniki:
Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy HAL2018.doc)Formularz zgłoszeniowy HAL 2018[ ]164 Kb

Chorągwiany Kurs Podharcmistrzowski "Zielony Pierwiastek"

2014-10-23-logo-kurs-phm-aktuZbiorka-HKI-CzSz-01Organizator:
Zespół ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Uczestnicy: instruktorzy z otwartą próbą na stopień podharcmistrza, planujący otworzyć próbę w czasie trwania kursu

Terminy:

10-12.03 - Gorzów Wlkp.
24-26.03 - góry (w przypadku otrzymania dofinansowania)
21-23.04 - Zielona Góra

Koszt:   150 zł  - dla instruktorów Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP. 
              250 zł. - dla instruktorów spoza Choragwi.
             
Wpłaty do 28.02.2017

Termin zgłoszeń: 24 luty 2017r. w załączeniu Ankieta uczestnika kursu phm

Więcej informacji w załączniku.

dokumentacja hal

NIW TABLICZKA www