Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

baner-naglowek-11-2019 03b  

 

Pełnomocnictwa

Zgodnie z paragrafem 79 Statutu ZHP osobami upoważnionymi w imieniu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są komendant chorągwi skarbnik chorągwi działający łącznie. Komendant chorągwi i skarbnik chorągwi mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom. W każdym wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

O ile w treści pełnomocnictwa nie stwierdzono inaczej osoby umocowane nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw.

 Zarząd zwykły

 Numer Data
wystawienia
Osoby umocowane Hufiec/Chorągiew Data ważności Uwagi
01/Z/2019
18.03.2019 Patryk Woźniak
Bednatczyk Janina
Kostrzyn nad Odrą ZHP do odwołania
                              
02/Z/2019
18.03.2019
Marta Czerepowicka
Grażyna Pawlak
 
 Gorzów Wielkopolski ZHP do odwołania
 
02/Z/2019
25.03.2019 Grzegorz Bazydło
Iwona Michalak
Chorągiew
Ziemi Lubuskiej ZHP

do odwołania
 
 03/Z/2019
 18.03.2019 Anna Ligocka
Piotr Mleczak

Międzychód ZHP  do odwołania
 
04/Z/2019
18.03.2019 Maria Sobczak-Siuta
Marta Pluskota
Międzyrzecz ZHP do odwołania
 
05/Z/2019
18.03.2019 Bogumiła Jastrzębska
Oliwia Sytnik
Nowa Sól ZHP do odwołania
 
06/Z/2019
18.03.2019 Tadeusz Strażewicz
Magdalena Guzik
Słubice ZHP
do odwołania
 
07/Z/2019
18.03.2019 Mariusz Paweł Groblica
Agnieszka Monika Gaweł
Strzelce Krajeńskie ZHP do odwołania
 
08/Z/2019
18.03.2019 Monika Michalak
Krzysztof Kowalczyk
Babimojsko-Sulechowski ZHP do odwołania
 
09/Z/2019
18.03.2019 Karina Marciniak
Jerzy Lasota
Sulęcin ZHP
do odwołania
 
10/Z/2019
18.03.2019 Hanna Lisiecka
Janina Teler
Szprotawa ZHP do odwołania
 
11/Z/2019
18.03.2019 Jarosław Zasacki
Tomasz Szóstak
Zielona Góra ZHP do odwołania
 
12/Z/2019
18.03.2019 Mirosław Zengiel
Sławomir Pawłowicz
Żary ZHP do odwołania
 
13/Z/2019
18.03.2019 Halina Mąderek-Matysik
Andrzej Jesionowski
ZD Skwierzyna do odwołania  
14/Z/2019
18.03.2019 Zbigniew Buśko
Teresa Dolińska
ZD Zbąszynek do odwołania  
15/Z/2019
01.07.2019 Zbigniew Michalak
Bartłomiej Walkowski
Chorągiew
Ziemi Lubuskiej ZHP
do odwołania  

  Konkursy ofert

 Numer Data
wystawienia
Osoby umocowane Hufiec Data ważności Uwagi
 01/K/2019 18.03.2019
Patryk Woźniak
Janina Bednarczyk
Kostrzyn nad Odrą ZHP do odwołania
                              
02/K/2019  18.03.2019 Marta Czerepowicka
Grażyna Pawlak
Gorzów Wielkopolski ZHP  do odwołania    
03/K/2019 18.03.2019 Anna Ligocka
Piotr Mleczak
Międzychód ZHP
do odwołania
 
 04/K/2019  18.03.2019 Maria Sobczak-Siuta
Marta Pluskota

 Międzyrzecz ZHP
do odwołania 
 
05/K/2019 18.03.2019 Bogumiła Jastrzębska
Oliwia Sytnik
Nowa Sól ZHP  do odwołania 
 
06/K/2019 18.03.2019 Tadeusz Strażewicz
Magdalena Guzik
Słubice ZHP do odwołania  
07/K/2019 18.03.2019 Mariusz Paweł Groblica
Agnieszka Monika Gaweł
Strzelce Krajeńskie ZHP
do odwołania  
08/K/2019 18.03.2019 Monika Michalak
Krzysztof Kowalczyk
Babimojsko-Sulechowski ZHP do odwołania  
09/K/2019 18.03.2019 Karina Marciniak
Jerzy Lasota
Sulęcin ZHP do odwołania  
10/K/2019 18.03.2019  Hanna Lisiecka
Janina Teler
Szprotawa ZHP
do odwołania  
11/K/2019 18.03.2019 Jarosław Zasacki
Tomasz Szóstak
Zielona Góra ZHP do odwołania  
12/K/2019 18.03.2019 Mirosław Zengiel
Sławomir Pawłowicz
Żary ZHP do odwołania  
13/K/2019 18.03.2019 Halina Mąderek-Matysik
Andrzej Jesionowski
ZD Skwierzyna do odwołania  
14/K/2019 18.03.2019 Zbigniew Buśko
Teresa Dolińska
ZD Zbąszynek do odwołania  

 Zarząd nieruchomością

 Numer Data
wystawienia
Osoby umocowane Hufiec Data ważności Uwagi
 01/N/2019
18.03.2019 
 Marta Czerepowicka   
Grażyna Pawlak
  Gorzów Wielkopolski ZHP  
do odwołania                               
02/N/2019
07.05.2019 Tadeusz Strażewicz
Magdalena Guzik
Słubice ZHP do odwołania  

  Specjalne  

Numer Data
wystawienia
   Osoby umocowane   
Hufiec/Chorągiew Data ważności Uwagi
 01/S/2019 18.03.2019
Grzegorz Bazydło
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
do odwołania 
                              
02/S/2019 18.03.2019 Agata Bazydło 
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
do odwołania 
 
03/S/2019 18.03.2019 Agnieszka Jurewicz
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP do odwołania
 
03/S/2019 08.04.2019 Patryk Woźniak
Janina Bednarczyk 

 Kostrzyn nad Odrą ZHP
do odwołania 
 
04/S/2019 25.04.2019 Anna Ligocka
Piotr Mleczak
Międzychód ZHP do odwołania  
05/S/2019 25.04.2019 Karina Marciniak
Jerzy Lasota
Sulęcin ZHP do odwołania  
06/S/2019 25.04.2019 Halina Mąderek-Matysik
Andrzej Jesionowski
ZD Skwierzyna do odwołania  

Wolontariat 

Numer Data
wystawienia
   Osoby umocowane   
Hufiec/Chorągiew Data ważności Uwagi
 01/PW/2019 29.06.2019
 Marta Czerepowicka   
Grażyna Pawlak
Gorzów Wielkopolski ZHP do odwołania 
                              
02/PW/2019 29.06.2019 Anna Ligocka
Piotr Mleczak
Międzychód ZHP do odwołania 
 
03/PW/2019 29.06.2019 Bogumiła Jastrzębska
Oliwia Sytnik

Nowa Sól ZHP do odwołania
 
04/PW/2019 29.06.2019 Tadeusz Strażewicz
Magdalena Guzik
 

 Słubice ZHP
do odwołania 
 
05/PW/2019 29.06.2019 Mariusz Paweł Groblica
Agnieszka Monika Gawe
ł
Strzelce Krajeńskie ZHP do odwołania  
06/PW/2019 29.06.2019 Hanna Lisiecka
Janina Teler
Szprotawa ZHP do odwołania  
07/PW/2019 29.06.2019 Monika Michalak
Krzysztof Kowalczyk
Babimojsko-Sulechowski ZHP do odwołania  
08/PW/2019 29.06.2019
Jarosław Zasacki
Tomasz Szóstak
 
Zielona Góra ZHP   do odwołania  
09/PW/2019  29.06.2019 Mirosław Zengiel
Sławomir Pawłowicz
 
Żary ZHP  do odwołania   

 Aktualizacja: 16.07.2019

 Do pobrania:  

Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP nr 1 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - tutaj

Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo ogólne do zarządu hufcem (typ Z) - tutaj
Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (typ H) - tutaj   
 Załącznik nr 3 -
Pełnomocnictwo do realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych (typ K) - tutaj
 Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo do zarządu nieruchomością (typ N) - tutaj