Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Baner naglowek Dzika6 02 

 

Do góry

Uchwały Rady Chorągwi

2014-12-28 191008Uchwała nr 100/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
za okres kadencji 2014-2018

2014-12-28 191008Uchwała nr 99/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 listopada 2018 r.
w sprawie oceny realizacji Uchwały nr 5 Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 14 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Chorągwi na lata 2014-2018

2014-12-28 191008Uchwała nr 98/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 listopada 2018r.
w sprawie oceny realizacji Uchwały nr 4 Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 14 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia instrukcji ewidencji krzyża harcerskiego.

2014-12-28 191008Uchwała nr 97/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 listopada 2018 r.
w sprawie oceny realizacji Uchwały nr 3 Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 14 marca 2015 r. w sprawie zobowiązania Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP do opracowania i podjęcia uchwały dotyczącej wprowadzenia dodatkowych opłat wewnętrznych.

2014-12-28 191008Uchwała nr 96/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 listopada 2018 r.
w sprawie oceny realizacji Uchwały nr 2 Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 14 marca 2015 r. w sprawie Chorągwianej Kampanii Bohater

2014-12-28 191008Uchwała nr 95/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 listopada 2018 r.
w sprawie oceny realizacji Uchwały nr 1 Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 14 marca 2015 r. w sprawie specjalności harcerskich

2014-12-28 191008Uchwała nr 94/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie sprawozdania Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
za okres 2014 - 2018

2014-12-28 191008Uchwała nr 93/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego chorągwi za rok 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 92/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 listopada 2018 r.
w sprawie oceny planu pracy chorągwi na rok 2018

2014-12-28 191008Uchwała nr 91/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 listopada 2018 r.
w sprawie unieważnienia decyzji Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Żary ZHP
z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Zwykły Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w osobach dh.Elżbiety Rakotoarison oraz
dh. Karoliny Samonek

2014-12-28 191008Uchwała nr 90/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 listopada 2018 r.
w sprawie unieważnienia decyzji Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Słubice ZHP
z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wyboru delegata na Zjazd Zwykły Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w osobie dh. Julii Magulskiej

2014-12-28 191008Uchwała nr 89/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w dniach 21 października 2018 r.

2014-12-28 191008Uchwała nr 88/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 21 październik 2018r.
w sprawie sprzedaży przez Komendę Chorągwi Ośrodka Harcerskiego w Świbnej.

2014-12-28 191008Uchwała nr 87/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 21 październik 2018r.
w sprawie podsumowania działań Komendy Gniazda Ziemi Lubuskiej ZHP
w ramach Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego – Gdańsk 2018

2014-12-28 191008Uchwała nr 86/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 21 październik 2018r.
w sprawie oceny planu kształcenia chorągwi na rok 2018

2014-12-28 191008Uchwała nr 85/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 21 październik 2018r.
w sprawie braku możliwości oceny planu pracy chorągwi na rok 2018.

2014-12-28 191008Uchwała nr 84/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 21 październik 2018r.
w sprawie uzyskania informacji od Komendy Chorągwi
dotyczących realizacji uchwał Rady Chorągwi

2014-12-28 191008Uchwała nr 83/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 21 październik 2018r.
w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego
z działalności chorągwi za rok 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 82/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 21 październik 2018r.
w sprawie uzupełnienia wakatu w Radzie Naczelnej ZHP wynikłej
z rezygnacji pwd. Łukasza Fabich

2014-12-28 191008Uchwała nr 81/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 21 październik 2018r.
w sprawie wniesienia projektu uchwały dotyczącej Kampanii Bohater o imię Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej pod obrady Zjazdu Zwykłego Chorągwi
w dniu 24 listopada 2018

2014-12-28 191008Uchwała nr 80/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 21 październik 2018r.
w sprawie redakcji regulaminu Zjazdu Zwykłego Chorągwi
w dniu 24 listopada 2018.

2014-12-28 191008Uchwała nr 79/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 21 październik 2018r.
w sprawie zmian składów osobowych stałych komisji zadaniowych w ramach pracy Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

2014-12-28 191008Uchwała nr 78/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 21 październik 2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w dniach 28 kwietnia 2018 r.

2014-12-28 191008Uchwała nr 77/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie planu pracy Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2018

2014-12-28 191008Uchwała nr 76/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym w roku 2019.

2014-12-28 191008Uchwała nr 75/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie oceny wdrażania procesu unifikacji systemu bankowego hufców
przez Komendę Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 74/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie wdrażania rekomendacji Rady Chorągwi dotyczących podniesienia jakości realizacji Systemu Pracy z Kadrą w chorągwi

2014-12-28 191008Uchwała nr 73/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie wdrażania rekomendacji Rady Chorągwi dotyczących podniesienia jakości pracy ze specjalnościami w chorągwi.

2014-12-28 191008Uchwała nr 72/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie finalizacji kampanii bohater Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
o im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej.

2014-12-28 191008Uchwała nr 71/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego na rok 2018

2014-12-28 191008Uchwała nr 70/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie oceny realizacji kierunków pracy Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w roku 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 69/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie oceny realizacji planu pracy, w tym planu kształcenia Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z roku 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 68/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie oceny realizacji planu pracy, w tym planu kształcenia Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z roku 2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 67/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie przyjęcia wyników i wniosków z ewaluacji planu operacyjnego chorągwi
z roku 2017 oraz wniosków końcowych realizacji Strategii ZHP 2012-2017
w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 66/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z planu pracy
Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP za rok 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 65/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w dniach 2 grudnia 2017 r

2014-12-28 191008Uchwała nr 64/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 63/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie stanowiska Rady Chorągwi dotyczącej realizacji uchwał
Rady Chorągwi i Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi z dn. 14 marca 2015 r. przez Komendę Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w roku 2016.

2014-12-28 191008Uchwała nr 62/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie sprawozdania finansowego chorągwi za rok 2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 61/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie sprawozdania merytorycznego chorągwi
z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 60/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w dniach 8 kwietnia 2017 r.

2014-12-28 191008Uchwała nr 59/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 58/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 57/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w radzie chorągwi
phm. Marceliny Kazimierczak

2014-12-28 191008Uchwała nr 56/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w radzie chorągwi
phm. Krzysztofa Jundziłł.

2014-12-28 191008Uchwała nr 55/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 8 kwietnia 2017r.
w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym

2014-12-28 191008Uchwała nr 54/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 8 kwietnia 2017r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania ze zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 18 marca 2017 r.

2014-12-28 191008Uchwała nr 53/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 18 marca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia planu operacyjnego
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2017

2014-12-28 191008Załącznik do Uchwały nr 53/III RCh Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 18 marzec 2017 r.
PLAN OPERACYJNY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP NA ROK 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 52/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 18 marca 2017r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania ze zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 11 stycznia 2017 r.

 
 
Powered by Phoca Download

Kontakt

 biuro@lubuska.zhp.pl

Telefon: 783 253 079

Biuro czynne:

godz. 9.00 - 15.00

Inspektor-Ratowniczy-Choragwi-logo-01

Strony Hufcowe

banner-www-Gorzow-w2-2015-01-09

baner-www-Skwierzyna-w2

baner-www-Strzelce-Kraj-w3

Baner-www-Nowa-Sol

Hufiec Zielona Gra-cover na strone choragwi

baner-www-Zagan-w4

baner-www-Szprotawa-w1

baner-www-Sulecin-w1

radio logo pelne czarne