Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Baner naglowek 06-2019-00 

 

Pierwsza zbiórka Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

2014-12-28 logo-RCH-w2-2002019-02-24-RCh wybor-wiceprzewRada Chorągwi spotkała się w dniu 24.02.2019r. na swojej pierwszej roboczej zbiórce w nowej kadencji. Pierwsza decyzja to wybór wiceprzewodniczącego Rady, którym został phm. Adam Biegański (hufiec Żary). Rada zdecydowała pracować w tej kadencji w dwóch komisjach: do spraw wsparcia programowo-metodycznego, której szefową została pwd. Agnieszka Zofia Maik (hufiec Międzyrzecz) oraz do spraw zarządzania, gdzie szefową została phm. Weronika Wachowicz (hufiec Nowa Sól). Następnie Rada zaopiniowała pozytywnie uchwałę Komendy Chorągwi w sprawie "Korczakowców" oraz przyjęła swój plan pracy na rok 2019. W zbiórce Rady uczestniczył Pełnomocnik Naczelniczki hm. Grzegorz Bazydło oraz członek ChKR hm. Zbigniew Michalak.

Już dziś zapraszam na następną zbiórkę Rady: 7 kwietnia br. w Międzyrzeczu.

Wszystkie podjęte uchwały rady znajdziesz TUTAJ.

hm. Dariusz "Mors" Zajączkowski HR
Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Ostatnie posiedzenie Rady Chorągwi w tej kadencji

2014-12-28 logo-RCH-w2-200W dniach 10-11 listopada odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Chorągwi (III kadencji). W sobotę w Sulechowie spotkał się konwent rady, aby wspólnie wypracować projekty ostatnich uchwał tej kadencji. W zebraniu uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Po szerokiej dyskusji oraz zakończeniu prac konwentu, projekty trafiły w trybie obiegowym do pozostałych członków Rady. W niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych Rada debatowała nad wniesionymi przez Konwent projektami. Ostatecznie wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie (za wyjątkiem uchwały nr 99, gdzie jeden z członków Rady zagłosował przeciw).
W ostatnich obradach uczestniczyło 9 z 11 członków Rady Chorągwi. W zakładce Dokumenty Rady prezentujemy sprawozdanie z działalności Rady za okres kadencji 2014-2018, ponadto na stronie internetowej chorągwi dostępne są uchwały przyjęte przez Radę, w tym oceny realizacji uchwał Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi z roku 2015, jak i decyzje o unieważnieniu wyborów delegatów na Zjazdach Nadzwyczajnych Hufca Słubice oraz Żary.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i mamy nadzieję, że przedstawione przez nas sprawozdanie końcowe oraz podjęte 100 uchwał w ciągu całej kadencji, pozwoli Wam uznać naszą pracę za pożyteczną oraz dobrze wykonaną.
Wszystkie podjęte uchwały znajdziesz TUTAJ

 phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP

Zbiórka Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

logo chzl artykulW dniach od 17 do 21 października 2018 odbyła się przedostatnia zbiórka Rady Chorągwi mijającej kadencji 2014-2018. Na zbiórce Rada podjęła szereg ważnych decyzji i uchwał m.in. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady, uzupełnienia wakatu w Radzie Naczelnej, w sprawie redakcji regulaminu Zjazdu Zwykłego Chorągwi, w sprawie wniesienia projektu uchwały dot. Kampanii Bohater pod obrady Zjazdu Zwykłego, w sprawie podsumowania działań Komendy Gniazda Ziemi Lubuskiej na Zlocie ZHP w Gdańsku, w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności chorągwi, w sprawie oceny planu pracy i kształcenia Chorągwi a także w sprawie sprzedaży Ośrodka Harcerskiego w Świbnej.
Wszystkie podjęte uchwały znajdziesz TUTAJ

Rada Chorągwi podjęła szereg ważnych decyzji

2018-04-28-Zbiorka-Rady Choragwi-ZLW dniu 28 kwietnia 2018 r. Rada Chorągwi, przy udziale Komendy Chorągwi oraz Komisji Rewizyjnej Chorągwi, odbyła swoje pierwsze tegoroczne spotkanie plenarne w Bursie w Zielonej Górze.
Uzupełniono wakat, dzięki czemu nowym członkiem rady został pwd. Patryk Woźniak. Przyjęto sprawozdanie roczne, jak i zapoznano się z bieżącą sytuacją w chorągwi – dzięki informacjom przedstawionym radzie przez Komendanta Chorągwi hm. Grzegorza Bazydło oraz w poszczególnych obszarach tematycznych przez hm. Katarzynę Kawkę.
Rada Chorągwi dokonała ewaluacji planu operacyjnego chorągwi z roku 2017, oceniła plan pracy, w tym plan kształcenia za rok 2016 i 2017. Omówiła realizację uchwał własnych i zjazdowych, w tym oceniła kierunki pracy chorągwi z roku 2017 oraz przyjęła nowe na rok 2018.
Wraz z komendą przeanalizowano kwestie kampanii bohater, pracy ze specjalnościami oraz kwestie finansowo-prawne. Na podstawie tych analiz przyjęto trzy ważne uchwały oraz zlecono przewodniczącemu opracowanie materiałów pomocniczych ws. osobowości prawnej chorągwi.
Na koniec, po zapoznaniu się z wnioskiem Komendy i opinią Komisji Rewizyjnej Chorągwi, Rada Chorągwi zatwierdziła wnioskowaną kwotę składki członkowskiej na rok 2019 w wysokości 10 zł (7 zł dla chorągwi, 2 zł dla hufca i 1 zł dla PJO), co łącznie z kwotą dla GK (2 zł) da miesięczną składkę w wysokości 12 zł
– począwszy od stycznia 2019, jeśli Rada Naczelna ZHP poprze uchwałę naszej Rady Chorągwi.
Spotkanie zakończyło się przyjęciem planu pracy na ostatni rok kadencji, kolejne spotkania wyznaczono na 16.09.2018 oraz 3.11.2018 r.
W imieniu całej Rady zachęcam wszystkich do zapoznania się z uchwałami z ostatniego posiedzenia (dostępne tutaj), jak i serdecznie dziękuję za owocne obrady wszystkim obecnym na zbiórce członkom władz chorągwi.

phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP

Rada Chorągwi - Twoje miejsce służby?

2014-12-28 logo-RCH-w2-200Rada Chorągwi w związku z rezygnacją 2 osób prosi zainteresowanych instruktorów chęcią służby na rzecz naszej wspólnoty o przesłanie najpóźniej do 31 maja 2017r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   listu z informacją: "Zgłaszam swoją kandydaturę na członka Rady Chorągwi" oraz krótko opisać siebie i to co możesz wnieść do Rady. Do zatwierdzenia potrzebna będzie również opinia komendanta hufca, o którą Rada wystąpi po otrzymaniu zgłoszenia.

Pozostał nam rok kadencji, więc to ostatnia szansa, aby móc zaistnieć we władzach chorągwi i przenieść swoje pomysły do realnej dyskusji. Możesz pomóc nam realizować misję ZHP, wystarczy się tylko zgłosić i działać! Rada czeka być może właśnie na Ciebie!

CZUWAJ!
                         phm. Mariusz Paweł Groblica
                      Przewodniczący Rady Chorągwi
                            Ziemi Lubuskiej ZHP

Kontakt

 biuro@lubuska.zhp.pl

Telefon: 78 325 30 78

Biuro czynne:
godz. 10.00 - 15.00

NIW TABLICZKA www

Inspektor-Ratowniczy-Choragwi-logo-01

radio logo pelne czarne