05/09 2013

List senator RP Heleny Hatki - Przewodniczącej Lubuskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa

2013-09-list-Senator-RP-H Hatka-01Otrzymaliśmy list od senator RP Heleny Hatki, w którym  w pięknych słowach apeluje do harcerek i harcerzy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP o wykonanie misji naszych wspaniałych porzedników z czasów II wojny światowej, misji krzewienia idei patriotyzmu, dbania o Polskę, o codzienną służbę. W załączeniu pełny tekst Listu.

List senator RP Heleny Hatki - Przewodniczącej Lubuskiej RPH