08/12 2013

hm. Dariusz Zajączkowski członkiem Rady Naczelnej ZHP

rn38ZJAZD LOGOW trzecim dniu obrad  XXXVIII Zjazdu ZHP  hm. Dariusz Zajączkowski HR - skarbnik naszej Chorągwi  ZHP i przewodniczący Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich został wybrany na członka Rady Naczelnej ZHP.
 GRATULUJEMY!